Hva er Mensendieck?

En treningsform med varierte styrke, bevegelighets- og avspenningsøvelser for hele kroppen. Vi tar sikte på å finne balanse og et harmonisk pustemønster. Spesielt fokus er på riktig kroppsbruk og holdning. Øvelsene gjøres i kroppens naturlige rytme, i veksling mellom spenning og avspenning. Treningen passer uansett fysisk form og dagsform, du får mer energi og overskudd allerede etter første time.

 

Følgende tema er sentral i Mensendieck trening:

  • Kroppsbevissthet
  • Muskelstyrke
  • Stabilitet
  • Balanse
  • Koordinasjon
  • Avspenning

Hvorfor Mensendieck?

Du får gjøre øvelser på kroppens premisser. Det brukes ingen apparater. Passer for alle, og spesielt for deg som vil forebygge eller har rygg-, nakke- eller bekkenplager. Du lærer hvordan du selv kan ta vare på kroppen. Små grupper, kyndig veiledning og personlig oppfølging.

Dr. Med. Elisabeth Marguerite de Varel Mensendieck, kalt Bess Mensendieck

Mensendiecksystemets grunnlegger ble født i Nederland i 1861 og døde i 1957. Hun hadde amerikanske foreldre. Utdannelsen fikk hun i USA, Sveits, Frankrike, Nederland og Tyskland. Som ung kom hun til Paris for å studere. Hun hadde godt utviklede kunstneriske evner og studerte både sang og skulptur. Som sanger erfarte hun tidlig betydningen av en god pustefunksjon. I forbindelse med sitt arbeid som skulptør fattet hun interesse for menneskekroppen, spesielt kvinnekroppen. Hun utviklet etter hvert den oppfatningen at det var mange som ikke brukte det potensialet de hadde i egen kropp. Mennene kunne på den tiden ivareta sin fysiske fostring både gjennom sport og militær trening. Kvinnene derimot manglet ofte tilsvarende muligheter.

 

Bess Mensendiecks voksende interesse for menneskekroppen resulterte i at hun reiste til Sveits for å studere medisin. Hun tok en Mastergrad ved Universitetet i Zurich og ble dermed en av de første kvinnelige legene som ble utdannet i Europa. Etter avsluttet studium arbeidet hun med medisinsk forskning i Paris. Blant studentene på samme studiested var Sigmund Freud. I Paris ble hun introdusert for den franske legen Duchennes teorier om musklenes funksjoner. Dr. Duchenne(1806-1875) brukte i sin forskning elektriske stimuli på muskulatur. Bess Mensendiecks interessefelt kom til å omfatte hva stimuli mot muskulatur ved egen viljestyrt tanke kunne utrette. Hun arbeidet etter en hypotese om at pasienten, via en metode kalt “bevisst viljestyrt muskelarbeid”, skulle kunne det samme som dr. Duchenne oppnådde med sine metoder. Som barn hadde Bess Mensendieck polio. Hennes far konstruerte øvelser for henne slik at hun kunne gjenvinne muskelstyrke. Det var funksjonelle øvelser med hammer, spiker og planker. Dette var trolig en nyttig erfaring hun tok med seg videre. Hun ville vise at tanken, eller pasientens bevisste vilje, kunne benyttes ved trening av muskulatur eller innøving av nye funksjoner. Hun utviklet et treningssystem. Systemet representerer en helhet, hvor menneskesyn, syn på læring, motivasjon, arbeidsmåtene og metoder henger sammen.

 

Bess Mensendieck regnet seg som en feminist. Hun ønsket ikke å praktisere som lege, men heller hjelpe kvinnene gjennom å gi dem kunnskap om egen kropp. Videre  mente hun at kvinnene var blitt neglisjert, både av sine menn og av seg selv. Hun ville at den enkelte, ut fra egne forutsetninger “skulle ta ansvar for egen helse”. I sine bøker gir hun tydelig uttrykk for tankegods med inspirasjon fra gresk filosofi. Hun hadde et optimistisk menneskesyn med røtter i Sokrates’ tankegang: “Den som vet det rette, vil gjøre det rette.” Videre var hun opptatt av “De daglige bevegelsers skjønnhet”. Mensendieckøvelsene har fokus på trening av de vanligste bevegelsene. Systemet har sin bakgrunn i kunst, gresk filosofi og naturvitenskap. Bess Mensendieck var også oppmerksom på sammenhengen mellom psyke og kropp.

 

Bess Mensendieck kalte systemet sitt: “The Mensendieck System of Functional Exercises” I våre dager er begrepet funksjonell trening anerkjent og slik sett må man kunne si at hun var forut for sin tid.

 

 

 

Sist oppdatert søndag 22. november 2009 11:39