Vi kommer hjem til deg på en tid som passer for deg. Erfaringsmessig er det nødvendig med minimum 3 timer for treningsveiledning. Den første timen er samtale og undersøkelse, om mulig får du noen gode øvelser til å starte med. Neste time får du forholdsvis snart etter, ideelt sett 3-10 dager etter time 1. Deretter får du noen uker til å trene programmet selv og gjøre egne erfaringer før 3. time. Da tar vi spørsmål og refleksjoner som gjerne kommer etter oppstart. Jevnlige tilbakemeldinger kan du bestille etter dette. Det tar 3 uker å kjenne effekt på styrke, først etter 2 måneder vil du kjenne en gjennomgående bedring. Allerede etter de første gangene skal du merke at du slapper bedre av i anspente muskler og får redskaper du kan bruke for å hjelpe deg selv når behovet er der.
Sist oppdatert søndag 08. desember 2013 13:13